SERVEIS EDITORIALS

A més de l’edició del catàleg propi, també oferim serveis integral d’edició per encàrrec:

Servei integral d’edició (en format paper i digital)
Conceptualització: definició de la publicació
Redacció de continguts
 Traducció
 Revisió ortotipogràfica
 Disseny
 Maquetació
 Correcció galerades
 Preimpressió
Proves ozàliques o de color
Impressió
Enquadernació
 Lliurament del producte acabat
Distribució